Library Staff Directory

Leonard, Peter

Peter Leonard


Director
Digital Humanities Lab
Publications:

“Swedish Identity and the Literary Imaginary.” Forthcoming in Managing Multicultural Scandinavia. Madison: University of Wisconsin Press, 2022. 

“Foregrounding Users in Humanities-Centric Labs.” (With Catherine DeRose) Forthcoming in Designing Libraries for the 21st Century. Chicago: Association of College & Research Libraries, 2022

“Digital Humanities on Reserve: From Reading Room to Laboratory at Yale University Library” (With Catherine DeRose) Digital Humanities Quarterly 14.3 (2020)

UK-US Collaboration for Digital Scholarship in Cultural Institutions: Workshop Report & Recommendations. (With Ross Parry) (2019)

“‘Hvad der byggedes om dagen, blev revet ned om natten...’: Word Sequence Repetition in Danish Legend Tradition” (With Peter M. Broadwell & Timothy R. Tangherlini) Svenska landsmål och svenskt folkliv [Swedish Dialects and Folk Traditions] (2017): 9-26

Text mining och digitala författarskap. Förädlade arkiv och semantisk uppmärkning i de stora råtextsamlingarnas tid [Text Mining and Digital Authorship: Curated Archives and Semantic Markup in the Era of Textual Big Data.]”Textkritik som Analysmetod [Textual Critcism as Analysis Method], ed. Paula Henrikson, Mats Malm and Petra Söderlund. Nordiskt Nätverk for Editionsfilologer. Skrifter 12. Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet, 2017

"Knowledge Creation Through Recommender Systems" (with Taylor Arnold and Lauren Tilton) Digital Scholarship in the Humanities 32.3 (2017): ii151-ii157.

"Marknadens Intertextualitet. Kulturarv och återbruk 1840-1900." (with Mats Malm) Spänning och nyfikenhet: Festskrift till Johan Svedjedal : (2016): 28-36.

"Mining large datasets for the humanities" IFLA WLIC : (2014).

Review of Svensk litteratur som världslitteratur. Samlaren : (2014).

"Trawling in the Sea of the Great Unread: Sub-corpus topic modeling and Humanities research." (with Tim Tangherlini) Poetics 41:6 (2013).

"Multilingual aspects in the literary writing of translingual authors in Sweden." Literature, language, and multiculturalism in Scandinavia and the Low Countries : (2012).

Review of Den föreställda mångkulturen. Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. Scandinavian Studies 83:1 (2011).

"Det Etniske Gennembrud – Multicultural Literature in Denmark." Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning 31: (2008): 32.

Skills and Services:

Language: Swedish